VỀ CHÚNG TÔI
 • Tầm nhìn và giá trị cốt lõi
 • Báo chí nói về chúng tôi
 • Quy định sử dụng
 • Chính sách bảo mật
 • Liên hệ
 • Gia nhập 1 Nhap
      1NHAP.COM.VN
 • Giới thiệu 1 Nhấp
 • Tính năng nổi bật
 • Bảng giá
 • Kho giao diện
 • Kho ứng dụng
 • Website tham khảo
       DỊCH VỤ
 • Quy trình
 • Bảng giá
 • Thanh toán
      HỢP TÁC
 • Giới thiệu
 • Chức năng
 • Hướng dẫn
     
TRỤ SỞ CHÍNH BÌNH THUẬN 
NHAP.COM.VN - 1 NHẤP MỞ RA 1 WEBSITE 

Địa chỉ: L1 Nguyễn Thị Định, Phú Tài, Phan Thiết, Bình Thuận 
Tel: 0902 904 333 Email: 1nhap.com.vn@gmail.com
VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH 
NHAP.COM.VN - 1 NHẤP MỞ RA 1 WEBSITE 

Địa chỉ: L1 Nguyễn Thị Định, Phú Tài, Phan Thiết, Bình Thuận 
Tel: 0902 904 333 Email: 1nhap.com.vn@gmail.com
VĂN PHÒNG HÀ NỘI 
NHAP.COM.VN - 1 NHẤP MỞ RA 1 WEBSITE 

Địa chỉ: L1 Nguyễn Thị Định, Phú Tài, Phan Thiết, Bình Thuận 
Tel: 0902 904 333 Email: 1nhap.com.vn@gmail.com